O nas


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 16.

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. (41) 35-27-050
e-mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu


Kierownik
mgr Jarosław Naporowski
tel. 413527050


Główny Księgowy
Barbara Kuliś
tel. 413527050


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej uczniom
Maria Kurek
tel. 413527050

 

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
mgr Agata Półtorak

 

Starszy pracownik socjalny
Sylwia Błaszkiewicz

 

Pracownicy socjalni
mgr Monika Chlebica
mgr Bernadetta Barłowska - Tyszka
tel. 413527050


Asystent rodziny
mgr Renata Wnęk
tel. 413527050