Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OPATOWIEC

Reaguj!!!

 • jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej
 • jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej
 • jeśli podejrzewasz, że w twoim najbliższym otoczeniu jest stosowana przemoc

PAMIĘTAJ!!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z  Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie !

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody: fizyczne, psychiczne, zaniedbanie, ekonomiczne, seksualne.
 
Rodzaje przemocy:
 
Przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy
 
Przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, stosowanie gróźb
 
Przemoc seksualna: wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci.
 
Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.

Zaniedbywanie: niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność, pozostawienie
w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny itp. Ta forma przemocy dotyczy przede wszystkim dzieci, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

Gdzie szukać pomocy?

 • Policja 997, 112,
 • Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej 41 35 02 205;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu 41 35 27 050;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu 41 35 18 052;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej 41 35 21 832;
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668 70 00
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kielce, ul. 1-go Maja 196 - z całodobowym hostelem:

·         tel. 41 368 18 67,

·         tel. 41 366 10 52 (Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie wraz z Hostelem - czynny całodobowo),

·         tel. 41 362 89 73 (Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – pon. – pt. 800-1600),

·         tel. 41 368 18 67 (Poradnictwo Rodzinne – pon. – pt. 800-1800).

·         prokuratura, sąd


Sprawdź czy w twoim domu jest przemoc?

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania.

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani ?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ? 
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ? 
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie ? 
 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną ? 
 • niszczy Twoją własność ? 
 • mówi ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie? 
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz? 
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)? 
 • mówi ci, że jesteś głupi/a, że do niczego się nie nadajesz? 
 • nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną? 
 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce? 
 • grozi ci nożem, siekierą, bronią palną? 
 • grozi ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani? 
 • obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu ty jesteś winna? 
 • zmusza cię do pożycia seksualnego? 
 • zmusza cię do uprawiania praktyk seksualnych, które ci się nie podobają? 
 • straszy cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali ci pomóc? 
 • zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać? 
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw? 
 • grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu/jej posłuszna/y? 
 • przeprasza cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak cię pobił/a? 
 • Czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera? 
 • Czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś/eś kontakty z przyjaciółmi, rodziną? 
 • Czy jesteś z partnerem, bo mówił ci, że cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 • Czy kiedykolwiek byłaś/eś tak pobita/y przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego? 
 • Czy czujesz się zagrożona/y w swoim domu?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź brzmiała twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Zastanów się, czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym, o tym co się dzieje w Twoim związku.

Jeśli to Ty doznajesz tego typu zachowań  - nie powinnaś/nie powinieneś się na to godzić, masz prawo szukać pomocy !
Jeśli to Ty jesteś sprawcą powyższych zachowań wiedz, że są one karalne i Ty ponosisz za nie pełną odpowiedzialność. Powinieneś/powinnaś szukać pomocy w specjalistycznej placówce.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skupia on przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Opatowiec został powołany Zarządzeniem Nr 98a/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

W skład zespołu wchodzi 11 osób, są to przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Opatowiec (tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec).