Aktualności

Harmonogram Zebrań Wiejskich - luty 2017 rok

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 435 razy)

więcej»

TAGI:

Biuletyn Informacyjny Nr 6

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 372 razy)

więcej»

TAGI:

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatowiec na lata 2016–2023

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 86 razy)

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatowiec na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. więcej»

TAGI:

Ogłoszenie KRUS - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 116 razy)

więcej»

TAGI:

Pogoda Opatowiec z serwisu
Biuletyn Informacyjny
Monitor Polski
Œwiętokrzyski Urzad Wojewódzki
w Kielcach
Urzad Marszałkowski Województwa Swiętokrzyskiego
Powiat kazimierski
KPP Kazimierza Wielka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
System informacji przestrzennej woj. swietokrzyskiego

Projekty realizowane ze œrodków UE

Archiwalna wersja strony

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - silny wiatr czytaj więcej na: www.czkw.kielce.uw.gov.pl/