Władze Miasta i Gminy Opatowiec


Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu

Henryk Kryca


przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek w godz. 8:00-10:00

 Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Sławomir Kowalczyk


przyjmuje interesantów
w godzinach pracy Urzędu w godz: 9:00 - 13:00

Wyślij wiadomość


Z-ca Burmistrza/Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Łukasz Marzec


przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30)

Wyślij wiadomość


Skarbnik Miasta i Gminy

mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty


przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30)

Wyślij wiadomość