Urząd Miasta i Gminy


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec

DSC_0598.jpg 

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

PODZIAŁ ORGANIZACYJNY URZĘDU
1. Referat Finansowo-Budżetowy - symbol FB.
2. Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - symbol RO-USC.
3. Referat Organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony środowiska - symbol ORO.
4. Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią - symbol BIK.
5. Obsługa prawna.