URZUTY


URZUTY

urzuty.jpg

Liczba mieszkańców: 156, powierzchnia: 212 ha, parafia: Rogów

sołtys:Cabaj Jarosław
tel. 533 407 777

Rada Sołecka w składzie:
1. Salamon Marcin
2. Chabinka Krzysztof
3. Sojka Przemysław


Rys historyczny:

Pierwotna nazwa tej miejscowości brzmiała Urzut - od staropolskiego słowa, oznaczającego nasyp, wał ochronny lub groblę. Nazwa wioski wiąże się więc z jej położeniem u ujścia Nidzicy do Wisły. W roku 1252 przebywał w Urzutach książę Bolesław Wstydliwy, który zatwierdził tu akt sprzedaży wsi Ściborzyce nad Dłubnią klasztorowi w Szczyrzycu. Wieś była przez wiele stuleci własnością klasztoru benedyktynów w Tyńcu. W XIX wieku istniał tu folwark. Części wsi to Krzywda, Legatka i Zaskale.
Nad Nidzicą przepływającą przez Ławy i Urzuty mają swoje żeremia bobry.

Części wsi: Krzywda, Legatka, Zaskale.

Urzuty.jpg 

Przydrożna figura w Urzutach

Urzuty_2.jpg

Budynek świetlicy w Urzutach