Przewodniczący i Radni Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec
Andrzej Malec


przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

od godz. 8:00 - 10:00 w pok. nr 7


Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2014-2018:

 Andrzej_Malec.jpg

Andrzej Malec – przewodniczący

Jan_Sojka.jpg
Jan Sojka – wiceprzewodniczący

Henryk_Kryca.jpg
Henryk Kryca - wiceprzewodniczący

Dorota_Domon.jpg
Dorota Domoń

Jolanta_Zborowska.jpg
Jolanta Zborowska

Andrzej_Krypciak.jpg
Andrzej Krypciak

Mieczyslaw_Piwowarczyk.jpg
Mieczysław Piwowarczyk

Zbigniew_Bugajski.jpg
Zbigniew Bugajski

Rafal_Kanski.JPG
Rafał Kański

Mieczyslaw_Kopec.jpg
Mieczysław Kopeć

Janusz_Cabaj.jpg
Janusz Cabaj

Miroslaw_Boksa.JPG
Mirosław Boksa

Wieslaw_Gwozdz.jpg
Wiesław Gwóźdź

Tomasz_Nowak.jpg
Tomasz Nowak

 Lukasz_Porebski.jpg

Łukasz Porębski


Rada Gminy Opatowiec powołała cztery komisje:

Rewizyjną  w składzie:
Cabaj Janusz – przewodniczący
Zborowska Jolanta
Piwowarczyk Mieczysław

Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:
Gwóźdź Wiesław - przewodniczący
Sojka Jan
Zborowska Jolanta
Kopeć Mieczysław
Boksa Mirosław

Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:
Nowak Tomasz
Krypciak Andrzej
Kański Rafał
Łukasz Porębski


Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:
Domoń Dorota
Kryca Henryk
Bugajski Zbigniew
Kański Rafał