Przewodniczący i Radni Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec
Henryk Kryca


przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

od godz. 8:00 - 10:00 w pok. nr 7


Radni Rady Gminy Opatowiec kadencji 2018-2023:

 Henryk_Kryca.jpg

Henryk Kryca – przewodniczący

Jan_Sojka.jpg
Jan Sojka – wiceprzewodniczący

Dorota_Domon.jpg
Dorota Domoń - wiceprzewodnicząca

 

 

 


Halina Pituła


Jolanta_Zborowska.jpg
Jolanta Zborowska

Andrzej_Krypciak.jpg
Andrzej Krypciak

 

 

 

 


Marian Gruszka

Zbigniew_Bugajski.jpg
Zbigniew Bugajski

Rafal_Kanski.JPG
Rafał Kański

 

 

 


Stanisław Kosiara

Janusz_Cabaj.jpg
Janusz Cabaj

Miroslaw_Boksa.JPG
Mirosław Boksa

 

 

 


Przemysław Janowski

Tomasz_Nowak.jpg
Tomasz Nowak

 Lukasz_Porebski.jpg

Łukasz Porębski


Rada Gminy Opatowiec powołała cztery komisje:

Rewizyjną  w składzie:
 Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:


Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:


Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie: