Książka telefoniczna - spis telefonów


            Stanowisko      

Imię i nazwisko

Telefon

wew

Burmistrz

Sławomir Kowalczyk

41 35 18 052


Sekretarz

Łukasz Marzec

41 35 18 052

13

Skarbnik

Anna Klimaszewska - Luty

41 35 18 052

17

Sekretariat

Agata Lesiak

41 35 18 052

10

Fax

---

41 35 18 052

15

Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią

Michał Szczerba

Joanna Domoń – Maj

Tomasz Makuch

Marta Minior

Bartosz Jasiński

 

 

41 35 18 052

 

 

12/21

Referat organizacyjny, Spraw Obronnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Stanisław Kurek

Łukasz Kryca

Monika Orlikowska

 

41 35 18 052

 

14

Referat Finansowo – Budżetowy

Barbara Kuliś

Agnieszka Pudo

Ewelina Łuckiewicz - Tomal

Radosław Szumilas

Karolina Sasak


 

 

41 35 18 052

 

 

16

Referat Finansowo – Budżetowy - Podatki

Aleksandra Zioło

Ilona Maj

41 35 18 052

19

Referat spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 Hubert Krupa

Renata Tomal

 41 35 18 052

 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS

Jarosław Naporowski 

41 35 27 050    536 996 216

607 818 853

---

Gminna Instytucja Kultury

 Dyrektor

Beata Adamczyk

 

41 35 18 026

---

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w
Opatowcu

Dyrektor

Grzegorz Kozioł

 

41 35 18 010

---

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie

Dyrektor

Tomasz Paluch

 

41 35 17 008

---