Wiadomości - Aktualności

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gminnego ZOSP RP w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2021-10-12 11:40:05 (czytane: 214)

W dniu 8 października 2021, roku w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowcu.

Prezes Zarządu Burmistrz Sławomir Kowalczyk przywitał przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP, Starostę Kazimierskiego, Jana Nowaka oraz Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt, Marcina Oziębłę.

Kolejnym punktem obrad było wybranie przewodniczącego zebrania, którym został  dh Ryszard Kłos i sekretarza zjazdu, którym wybrano dh. Stanisława Kurka.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego złożył Prezes Zarządu dh Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Rafał Kowynia.
Po omówieniu bieżących spraw, dot. działalności OSP oraz przyjęciu  sprawozdań przystąpiono do wyborów Władz Oddziału Gminnego na kolejną kadencję.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu na swoim pierwszym posiedzeniu kadencji 2021 - 2026 ukonstytuował się następująco:

Prezes - Kowalczyk Sławomir
Wiceprezes / Komendant gminny - Nur Tadeusz
Wiceprezes - Kłos Ryszard
Sekretarz - Kurek Stanisław
Skarbnik - Kryca Henryk
Członek prezydium - Boksa Mieczysław
Członkowie zarządu: Norek Grzegorz, Łudzik Paweł, Gruszka Marian, Mysiak Stanisław, Domoń Tadeusz, Janowski Przemysław, Szumilas Jarosław, Boksa Mirosław, Sekuła Piotr, Gwóźdź Wiesław, Grudzień Zbigniew,

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Małek Piotr, Kowynia Rafał, Głowacki Marian

Na zakończenie Prezes ZOG ZOSP RP w Opatowcu zakończył obrady dziękując wszystkim za przybycie i zaangażowanie  w przeprowadzenie zjazdu. 

Zdjęć w galerii: 6
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowa oczyszczalnia ścieków powstaje w Krzczonowie

Rozpoczęły się prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów. Dotychczasową, blisko czterdziestoletnią i wyeksploatowaną...