Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2020-10-02 09:49:39 (czytane: 1346)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 7 października 2020 r. (środa) godz. 15ºº w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Nowokorczyńskiej 4 w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 18 września 2020 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatowiec
za I półrocze 2020 roku.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/11 Rady Gminy w Opatowcu z dnia  28 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MOPS w Opatowcu.
10.    Sprawy różne.
11.    Zapytania i interpelacje.
12.   Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                             
                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         Henryk Kryca                                                                          
                                   

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...