Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2018-07-20 08:57:33 (czytane: 584)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 26 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 9ºº w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Porządek sesji:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 21 czerwca 2018 roku.

  1. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 02 lipca 2018 roku.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Opatowiec do organu regulacyjnego.

9.      Sprawy różne.

10.  Zapytania i interpelacje.

11.  Zamknięcie obrad.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...