Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-12-14 15:11:37 (czytane: 672)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 13 listopada 2017 roku.
4.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2017.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2017 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2033.
7.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji i Rady Gminy za rok 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Opatowiec na 2018 rok.
9.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2018 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok na terenie Gminy Opatowiec.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec.
14.Sprawy różne.
15.Zapytania i interpelacje.
16.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Malec

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sołectwa Gminy Opatowiec - mapa poglądowa

Gmina Opatowiec zajmuje powierzchnię 6 852 ha, na jej terenie terenie funkcjonuje 20 sołectw....