Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Dodał: Bartek Data: 2018-08-08 14:58:42 (czytane: 567)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 9ºº w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Porządek sesji:

 

1.     Otwarcie.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 26 lipca 2018 roku.

4.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Opatowiec na lata 2018-2033.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec.

8.     Sprawy różne.

9.     Zapytania i interpelacje.

10.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                Przewodniczący

                                                                                 Rady Gminy Opatowiec

                                                                                       /-/ Andrzej Malec

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...