Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesje Rady Gminy

Dodał: Bartek Data: 2018-06-15 11:27:40 (czytane: 2450)

            Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek)   godz.  10 ³º  w  Szkole  Podstawowej  im. Marszałka  Józefa  Piłsudskiego
w Opatowcu.

Porządek sesji:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 maja 2018 roku.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Opatowiec statusu miasta.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Opatowiec konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Opatowiec.

9.      Sprawy różne.

10.  Zapytania i interpelacje.

11.  Zamknięcie obrad.


                                                                                 Przewodniczący

                                                                                 Rady Gminy Opatowiec

                                                                            /-/ Andrzej Malec

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...