Wiadomości - Aktualności

Zaproszam na Sesje Rady Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2017-07-20 14:30:20 (czytane: 617)

ZAPROSZENIE

  Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 26 lipca 2017r. (środa)  godz. 9ºº  w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2017 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2031.

8. Sprawy różne.

9. Zapytania i interpelacje.

10. Zamknięcie obrad


                                                                                         Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Opatowiec

                                                                                        /-/  Andrzej Malec