Wiadomości - GOPS

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2018-06-28 10:16:47 (czytane: 938)

Dobiega końca na terenie Gminy Opatowiec realizacja projektu pn. „Nowy zawód - lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk pozyskał na wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących dofinansowanie w wysokości 434.266,07. Łączna wartość projektu to kwota 514.380,33 zł, w tym wkład własny Gminy został wniesiony w wysokości 80.114,26 zł.

Realizacja projektu została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatowcu na okres od 02.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji i poziomu wiedzy wśród mieszkańców Gminy Opatowiec, którzy z różnych przyczyn, często niepełnosprawności, problemów rodzinnych, społecznych, niskich kwalifikacji zawodowych, nie mogą podjąć zatrudnienia, cierpią na trwałe bezrobocie, są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W projekcie wzięło udział 21 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

Wszyscy Uczestnicy w ramach kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno – zawodowej, zostali objęci poradnictwem psychologicznym, poradnictwem zawodowym oraz pracą socjalną. Poszerzyli swoje kompetencje społeczne oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe tak niezbędne w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy projektu ukończyli wielomodułowe kursy zawodowe, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy m. in.:

•Fryzjer + Wizaż + Stylizacja paznokci + Moduł z przedsiębiorczości – „ Jak otworzyć i prowadzić własną firmę” + Obsługa urządzeń sterylizujących,

•Kucharz + Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych + Barman – kelner + Carving + Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kV.,

•Magazynier + Kierowca wózków – operator wózków widłowych – obsługa suwnic + Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,

•Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Operator walca drogowego w zakresie II klasy uprawnień,

•Kierowca samochodów ciężarowych kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców kat. C,

•Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + Ręczne przecinanie termiczne plazmowe.

Uczestnicy projektu otrzymali na własność materiały dydaktyczne i promocyjne (tj.: podręczniki, długopisy, notatniki, itp.) oraz mieli zapewniony w ramach ww. projektu catering w postaci bufetu kawowego oraz ciepłego posiłku. Uczestnikom mieszkającym poza miejscem odbywania zajęć został zapewniony również zwrot kosztów dojazdu. Po zakończonych zajęciach i kursach zawodowych uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia, uprawienia oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Bardzo ważnym elementem projektu było nabycie przez dziesięciu uczestników doświadczenia u pracodawców poprzez udział w stażach zawodowych.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat wparcia jakiego udzieliła im Gmina Opatowiec. Zachęcają do udziału w projektach unijnych, które umożliwiają poprawę sytuacji życiowej, dają szansę znalezienia pracy.

Obecnie dziesięciu uczestników projektu podjęło zatrudnienie na umowę o pracę w różnych zakładach na terenie powiatu kazimierskiego.

Jarosław Naporowski

Kierownik GOPS w Opatowcu


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...