Wiadomości - Aktualności

Ruszył nabór wniosków w Programie

Dodał: Bartek Data: 2018-10-10 08:05:28 (czytane: 635)

Poniżej informacje o programie

Gmina Opatowiec informuje, że od dnia 19 września 2018 roku można składać wnioski do Programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, tel: 41 366 15 12.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu. Są to m.in.: docieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:

- dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

- dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wycieczka do stadniny koni

28 września 2018 roku przedszkolaki z oddziału "0" wybrały się na wycieczkę do stadniny koni...