Przyroda


Przyroda Bogactwo zasobów przyrodniczych i naturalnych Rozległe ponad stuhektarowe błonia i bogate enklawy leśne otoczone polami uprawnymi nadają atrakcyjności zarówno wędrówkom pieszym, rowerowym jak również konnym przejażdżkom. Bliskość obszarów Natura 2000, położenie części obszaru gminy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz dorzecza Wisły, sprawiają, że tereny te są wyjątkowo cenne przyrodniczo. Bogactwo ekosystemów terenów lęgowych nad Wisłą sprawia, że można tu spotkać różne gatunki ptaków, m. in. zimorodki, wiele gatunków rybitw i kaczek, orliki oraz trzmielojady, jak również bociana czarnego. Poza ptakami na tym terenie można spotkać: bobra, wydrę oraz mopka (nietoperza), a także ryby z gatunku boleni, głowaczy białopłetwych oraz piskorzy. Tereny te są również wyjątkowo bogate w różne gatunki zwierzyny leśnej i płowej. Znajdujące się tutaj lasy sosnowe i mieszane przyciągają bogactwem runa leśnego.