Wiadomości - Aktualności

Projekt TIK? TAK! w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2018-12-20 08:29:46 (czytane: 1522)

W roku szkolnym 2018/19 Gmina Opatowiec realizuje w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu projekt pod nazwą: „TIK? TAK!”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ”Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.  Wartość  niniejszego projektu wynosi 292 168,75 zł, przy czym 257 544,75 zł stanowi dofinansowanie.

         W ramach realizowanego projektu w Szkole Podstawowej w Opatowcu została uruchomiona nowoczesna bezprzewodowa sieć komputerowa, umożliwiająca swobodny dostęp do Internetu w całym budynku. Sieć została tak zaprojektowana, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, ponieważ w ramach projektu zakupiono oprogramowanie zabezpieczające przed niepożądanymi treściami oraz program antywirusowy. Dostęp do sieci bezprzewodowej stanowi też duże ułatwienie w dostępie do wiedzy dla osób niepełnosprawnych. Dzięki dobrze funkcjonującej sieci bezprzewodowej umożliwiającej swobodny dostęp do Internetu uczniowie
w wygodny i dowolny korzystać z cyfrowych zasobów biblioteki szkolnej
i elektronicznych podręczników. Zbudowana w szkole sieć została skorelowana
z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną OSE.

 

         Dzięki realizacji projektu „TIK? TAK!” Szkoła Podstawowa  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu została wyposażona w nowa 15-stanowiskową pracownię komputerowa spełniająca obecne standardy. Wszystkie stanowiska są wyposażone w pakiet oprogramowania biurowego. Zakupiony  też został specjalistyczny program do zarządzania komputerami w szkolnej pracowni komputerowej. Pracownia jest wykorzystywana przy realizacji zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu oraz podczas bieżącej działalności szkoły. W pracowni odbywają się zajęcia informatyki oraz jest ona wykorzystywana podczas zajęć z innych przedmiotów (biologia, przyroda, matematyka, fizyka itp.).
W zakupionej pracowni komputerowej odbywają się też szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach niniejszego projektu. Zgodnie z założeniami projektu
8 komputerów z dotychczasowej pracowni zostało doposażonych w bezprzewodowe karty sieciowe i zostały rozmieszczone w klasach, aby nauczyciele mieli ciągły dostęp do dziennika elektronicznego. Komputery te zostały tak skonfigurowane, aby funkcjonowały z projektorami i tablicami interaktywnymi znajdującymi się we wszystkich klasach. 2 komputery zostały zmodernizowane tak, aby mogły służyć
w bibliotece szkolnej jako ogólnodostępne narzędzia poszukiwania informacji
w czasie wolnym od zajęć.
lekcyjnych.

 

         W ramach realizacji projektu „TIK? TAK!” dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu Zostały zorganizowane następujące zajęcia dodatkowe: robotyka oraz programowanie. W trakcie zajęć z robotyki uczniowie i uczennice poznają podstawy języka programowania oraz zapoznają się z elementami, z których zbudowany jest robot. Podczas zajęć z programowania uczniowie i uczennice poznawali zasady kodowania na przykładzie pomocy dydaktycznej Bee-Boot oraz zapoznawali się z językiem programowania Scratch Junior. W trakcie realizowanych zajęć uwzględniono specyficzne potrzeby dzieci biorących udziału w projekcie.

         Dla uczniów i uczennic z klas V-VIII  zostały zorganizowane następujące zajęcia dodatkowe: robotyka i programowanie, grafika komputerowa i fotografia cyfrowa, tworzenie gier komputerowych. W trakcie zajęć z robotyki i programowania uczniowie i uczennice poznali przedmiot zajęć oraz poznawali podstawy języka programowania i jego funkcje. Podczas zajęć z grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej uczestnicy zajęć projektowych wykonywali plakat z własnym zdjęciem wykonanym na tle natury. Zajęcia z tworzenia gier komputerowych były okazją do wykonania swoich pierwszych animacji. W celu zapewnienia dostępności materiałów dydaktycznych i instrukcji niezbędnych do zadań została uruchomiona platforma edukacyjna. Platforma po zakończeniu szkoleń dla nauczycieli będzie wraz z wytworzonymi zasobami udostępniona uczniom. Uczestnikom zajęć dodatkowych, które odbywają się w soboty został też zapewniony transport na zajęcia i odwóz do domu po ich zakończeniu.

         Niewątpliwą atrakcją dla uczniów i uczennic klas I - IV Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu biorących udział w projekcie „Tik? Tak!” był wyjazd edukacyjny do Krakowa. Pierwszym etapem podróży była wizyta w Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie dzieci obejrzały wystawę „Tramwaje na Wawrzyńca” oraz mogły pobawić się w interaktywnym placu zabaw. Drugim etapem wyjazdu były warsztaty z robotyki realizowane przez Centrum Kreatywnych Technologii na Politechnice Krakowskiej. Automatyka i robotyka to bardzo dynamicznie rozwijające się dyscypliny w dziedzinie nauk technicznych, dlatego umiejętność programowania i kodowania jest bardzo potrzebna dzieciom już od najmłodszych lat. Zajęcia realizowane w Centrum Kreatywnych Technologii w ramach projektu „Tik? Tak!” dały uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu możliwość edukacji poprzez zabawę. Dzieci podczas warsztatów brały udział w zajęciach praktycznych, które prowadzili wykładowcy Politechniki Krakowskiej. W czasie ich trwania wszyscy byli bardzo zaangażowani, a podczas pracy z kolorowymi zestawami LEGO WeDo, każdy indywidualnie mógł stworzyć robota „Kręciołka” i w dowolny sposób go zaprogramować. Budowanie robota z edukacyjnym zestawem LEGO Mindstorms przybliżyło dzieciom świat programowania i pomogło w realizacji własnych pomysłów. Wizyta w Centrum Kreatywnych Technologii była też dla uczniów okazją do spotkania i zabawy z robotem humanoidalnym NAO. Podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa zostały uwzględnione i zabezpieczone wszystkie potrzeby dzieci.

 

Grzegorz Kozioł

 

Zdjęć w galerii: 17
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...