Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na wykonanie projektu ścieżki rowerowej

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-02-08 12:21:46 (czytane: 2671)

W dniu 6 lutego 2017 roku w Kazimierzy Wielkiej, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę na wykonanie projektu ścieżki rowerowej.

Umowa dotyczy opracowania dokumentacji w ramach zadania "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego".

 1_podpisanie_umowy_sciezka_rowerowa.JPG


Inwestycja na terenie województwa świętokrzyskiego przebiegać będzie po trasie zlikwidowanej kolejki wąskotorowej od Wiślicy do Lekszyc na granicy z woj. małopolskim.

 1_podpisanie_umowy_sciezka_rowerowa_2.JPG


Łącznie jej trasa liczyć będzie 38 km i obejmie teren gminy Kazimierza Wielka, Czarnocin oraz Opatowiec. W naszej gminie wybudowany będzie odcinek długości ok. 1,2 km zlokalizowany w miejscowości Kamienna-Brodek.
Poszczególne gminy poniosą koszty dokumentacji proporcjonalnie do ilości kilometrów przebiegających przez ich terytorium. Łączna wartość zadania wyniesie ok. 385 tys zł, z czego 85% dofinansowane będzie ze środków unijnych.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

WAŻNA INFORMACJA: Osoby chcące skorzystać z dofinansowania w ramach działania 3.1 Montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,...