Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia ulicznego

Dodał: Bartek Data: 2018-08-08 15:12:31 (czytane: 791)

W dniu 8 sierpnia 2018r. Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej – Luty podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem umowę na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opatowiec".

Gmina Opatowiec, pozyskała środki na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad 1,1 min złotych (tj. 85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej), a kwota dofinansowania to ponad 900 tys. złotych.

W ramach zadania planuje się wymianę 618 istniejących na dzień złożenia wniosku opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED oraz montaż 2 nowych lamp solarnych.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2019 roku.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...