Wiadomości - Aktualności

Oczyszczalnia ścieków w Krzczonowie oddana do eksploatacji

Dodał: Bartek Data: 2021-12-22 15:02:59 (czytane: 424)

W grudniu br. dobiegły końca prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia – budowy oczyszczalni ścieków w Krzczonowie.

Nowoczesny obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstał w miejscu wysłużonej dotychczasowej oczyszczalni, która została zdemontowana.

Wraz z oddaniem do użytku nowopowstałej oczyszczalni zostało wykonane przełączenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków stanowią m. in. dwa zbiorniki – kompaktowe jednostki wraz  z pokrywami, betonowy zbiornik na ścieki dowożone wyposażony w dwie pompy i filtry antyodorowe oraz studnie kanalizacyjne. Przepustowość dobowa obiektu wynosi do 60 m3/ dobę.

W ramach zrealizowanego zadania wykonano utwardzenie ogrodzonego terenu oczyszczalni kostką brukową oraz zainstalowano nowe oświetlenie.

Wykonawcą robót wyłonionym podczas przeprowadzonej procedury przetargowej była firma EKODREN z Warszawy. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł.

Inwestycja możliwa była do realizacji dzięki staraniom i pozyskaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zrealizowane przedsięwzięcie niewątpliwie wpisuje się w działania porządkujące gospodarkę ściekowa na terenie gminy Opatowiec.

Zdjęć w galerii: 6
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego

W dniu 13.12.2021r. w Kazimierzy Wielkiej odbył się XVII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego....