Wiadomości - Aktualności

Nabór na rachmistrza w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dodał: Bartek Data: 2021-02-01 10:12:09 (czytane: 225)

Dnia 1.02.20201 r., Gminny Komisarz Spisowy w Opatowcu ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 9.02.2021

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ogłoszenie o naborze i formularz do pobrania na rachmistrza można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Formularz do pobrania -  oferta kandydata na rachmistrza spisowego