KGW Opatowiec


 KGW_Opatowiec.jpg

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

„Człowiek jest tyle wart, ile zrobi coś bezinteresownie dla innych”

Rok założenia – 2009 rok

liczba członkiń – 20

Zarząd KGW w Opatowcu:

    Janina Siemieniec – Przewodnicząca

    Elżbieta Glińska – Wiceprzewodnicząca

    Krystyna Ciepichał – Sekretarz

    Aniela Zuwała – Skarbnik

    Henryka Sroga – Członek Zarządu
    Krystyna Łazarz – Członek Zarządu

Do Koło Gospodyń należą Panie, dla których troska o kulturę i tradycję jest bardzo ważna. Tworzą zespół śpiewaczy, z własnym repertuarem występują na uroczystościach gminnych oraz powiatowych. Panie przekazują młodzieży obyczaje i dawne tradycje. Organizują również życie kulturalne miejscowości, współpracując ze szkołą. Uczestniczą w rożnych konkursach, „babińcach” i wycieczkach organizowanych na terenie gminy i powiatu.

Główne zadania w pracy koła:

udział w życiu społecznym i gospodarczym miejscowości, kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów regionu, promowanie ich w środowisku, zachęcanie do zdrowego stylu życia, prezentacja potraw tradycyjnych i regionalnych, udział w zespole śpiewaczym.

Poniżej prezentujemy słowa pieśni, będącej słowami oficjalnego hymnu Opatowca i Gminy, wykonywanego przez panie z KGW.

„Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący,

Opatowiec serca młodym i starszym krzepiący,

Pełno w nim marzeń, handlu i walk,

Kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.”

 

Z kroniki Koła Gospodyń Wiejskich

1_biskup_2016_1.JPG

Dnia 11-09-2016 r. gościł z wizytą w parafii Opatowiec kielecki biskup ordynariusz, Jan Piotrowski. Wizyta zbiegła się z dożynkami parafialnymi.

1_biskup_2016_4.JPG 


Odbyła się msza św., podczas której poświęcono wieńce dożynkowe i chleby upieczone przez gospodynie z poszczególnych wsi.
Panie z KGW w Opatowcu i parafianki częstowały biskupa i towarzyszących mu księży chlebem z tegorocznych zbiorów i różnorodnymi ciastami.

1_biskup_2016_3.JPG 

Biskup stwierdził, że brakuje mu tylko słynnego „opatowieckiego” smalcu. Chętnie też rozmawiał i pozował do zdjęć z zebranymi gośćmi.

Zarząd KGW.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu rozpoczęło siódmy rok działalności. Poprzednie 2016 zakończyło zebranie sprawozdawcze w dniu 16-02-2017r.
Po powitaniu Członkiń Koła Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2016 rok, które przyjęto ciepło.
Następnie Skarbnik Koła zdała relację ze stanu finansów, co sprawdziły i podpisały Panie z komisji rewizyjnej, nie wnosząc zastrzeżeń.
W dalszym ciągu zaprezentowano ramowy plan pracy (uzgodniony wcześniej) na 2017 r. Odczytała go sekretarz Koła, nie było głosów sprzeciwu. W dyskusji padło kilka wniosków jak ożywić działalność.
Na koniec złożono podziękowania Członkiniom za zaangażowanie w pracy społecznej a tym, którzy nas wspierają (Wójt, Sołectwo, OSP, Szkoła, Instytucja Kultury, Seniorzy, społeczeństwo) za życzliwość.
Zebranie zakończono degustacją przysmaków przygotowanych przez Panie wspólną fotografią.
Oby nadchodzący rok nie był dla koła gorszy od minionego.

 Zarząd KGW.

1_zebranie_kgw_opatowiec_2017.JPG