Wiadomości - Aktualności

Jubileusz 130-lecia OSP Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2018-07-30 15:04:09 (czytane: 1323)

W niedzielę 29 lipca 2018 r. w Opatowcu uroczyście obchodzono Jubileusz 130-lecia działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona przez ks. Ireneusza Zycha - proboszcza parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu.

Następnie poczty sztandarowe i druhowie strażacy prowadzeni przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura w paradnym szyku przemaszerowali na plac obok remizy. Tam odbyła się główna część uroczystości zgodnie ze strażackim ceremoniałem.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt. uroczystego otwarcia dokonali dh Ryszard Kłos  – Prezes Zarządu OSP Opatowiec, Jednostki Jubilatki i dh Sławomir Kowalczyk – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, a jednocześnie Wójt Gminy Opatowiec, który prowitał poczty sztandarowe i przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz strażackich i samorządowych, poczty sztandarowe jednostek OSP oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych.

Na uroczystość przybyli: Michał Cieślak Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Mirosław Pawlak Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, Jan Nowak Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, Starosta Kazimierski, Maciej Gawin Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach. Komendę Powiatową PSP reprezentowali Marcin Oziębło - Komendant, Marcin Żarek - Zastępca Komendanta i Andrzej Krupa.

Obecni byli także: Andrzej Malec Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec wraz z Radnymi, Michał  Szczerba Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, Jarosław Miszczyk Radny Powiatu Kazimierskiego, Adam Stoksik – reprezentujący Czesława Siekierskiego Posła do PE, Janina Siemieniec - Przewodnicząca KGW Opatowiec, Jerzy Kalinowski Prezes Koła Łowieckiego Bażant, Alfred Minior Sołtys Opatowca, Wiesław Ryba Prezes SKR Opatowiec oraz sołtysi, mieszkańcy gminy i goście. Rys historyczny Jubilatki odczytał dh Wiesław Gwóźdź Naczelnik OSP Opatowiec .

Podczas apelu padło wiele podziękowań i słów uznania za społeczną służbę oraz działalność ratowniczą. Odczytano list od Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego i Krystiana Jarubasa Posła na Sejm RP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dzień 29 lipca, to data szczególna dla mieszkańców Opatowca. W 1944 roku, w tym dniu, doszło do brutalnej pacyfikacji wsi, dokonanej przez oddziały niemieckich i ukraińskich żołnierzy. Zginęło wtedy przeszło trzydziestu jej mieszkańców, a miejscowość została w znacznej częsci spalona. Ku pamięci, delegacja pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców złożyła, jak co roku, wiązankę kwiatów i zapaliła znicz na zbiorowej mogile Ofiar tamtych tragicznych wydarzeń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasłużonym druhom wręczono medale oraz odznaczenia w tym najwyższe wyróżnienie Związku OSP RP - Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. To odznaczenie otrzymał dh Edward Rutkowski. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza udekorowano dh Zygmunta Dybałę.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Sabinę Minior, Wandę Gwiazdę, Łukasza Lesiaka, Adama Pitułę, Zdzisława Niedzielę, Aleksandra Miniora, Janinę Siemieniec, Piotra Gwóździa, Tomasza Siwego.          .

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Karola Ledwicha, Jerzego Zuwałę, Zdzisława Bernata, Przemysława Janowskiego, Romana Wdowiaka, Arkadiusza Zuwałę, Tomasz Rutkowskiego.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Winicjusza Włosowicza, Włodzimierza Miękosia, Henrykę Srogę, Krystynę Łazarz, Jana Krzaka, Dagmarę Widłak-Syrkiewicz, Jana Janowskiego.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Dawid Miękoś, Kamil Siwy, Maciej Korzec, Walter Bober.

Następnie  w krótkim programie artystycznym zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca prezentując m.in. utwór napisany przez poetę śląskiego Wilhelma Szewczyka, ukrywającego się tutaj podczas wojny "Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący...", będący zarazem oficjalnym hymnem gminy Opatowiec, odegranym uroczyście powtórnie z wieży hejnałowo-zegarowej.

Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada pododdziałów OSP, którą prowadził Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Nur, a ton jej nadawała Orkiestra Strażacka z Kociny pod batutą kapelmistrza Roberta Pluty. Na zakończenie, do tańca przygrywał zespół muzyczny Royal. 

Warto zauważyć, że nasza Jednostka Jubilatka, w procesie przemian ustrojowych, została "odmłodzona" o czternaście/piętnaście aż lat! Prezentujemy na zdjęciu nr 2 dokument - dyplom (najwyższe odznaczenie - Złoty Znak Związku,  przyznane przez Zarząd Główny OSP dla OSP Opatowiec w stulecie działalności, datowany na ... 14 kwietnia 1973 roku).

 

Zdjęć w galerii: 122
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...