Wiadomości - Aktualności

Informacja ws. zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej w 2023 roku

Dodał: Bartek Data: 2023-01-03 13:44:38 (czytane: 1468)

Informujemy, iż z w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nasza Gmina rozpoczyna przyjmowanie Wniosków od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla kamiennego po cenie preferencyjnej. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane asortymenty to groszek, orzech oraz kostka (węgiel nie będzie workowany);
  2. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Ostateczna cena zostanie podana po określeniu warunków współpracy w zakresie dystrybucji węgla z podmiotami zewnętrznymi.
  3. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Opatowiec zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wnioski można złożyć:

- osobiście w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu,

- elektronicznie za pomocą platformy ePUAP do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i warunkach dokonania wpłaty. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach.

Uwaga! Urząd Miasta i Gminy Opatowiec nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można pobrać z naszej strony internetowej (plik do pobrania pod tekstem).

Jak będzie wyglądała procedura dystrybucji węgla:

1. Opłatę za węgiel (1700,00zł za tonę lub 2550,00zł za 1,5 tony w zależności od złożonego wniosku) należy dokonać na poniższy rachunek Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec: 21 8493 0004 0170 0160 0404 0090. WAŻNE! W tytule przelewu wpłaty należy wpisać imię
i nazwisko osoby, która ZŁOŻYŁA WNIOSEK na węgiel oraz jej dokładny adres.

2. Gmina Opatowiec sprzedaje węgiel w preferencyjnej cenie 1700,00 zł/t (brutto).

3. Prosimy o dokonywanie wpłat tylko po uzyskaniu informacji z MOPS Opatowiec

4. Gmina Opatowiec będzie dokonywała sprzedaży węgla systematycznie, wg posiadanego na składzie surowca.

5. Odbiór węgla odbywać się będzie w punkcie składowania tj.  teren firmy  F.H.U.Pagieła  Kazimierza Wielka. Ul. Kolejowa 136.

6. WAŻNE! Informacje, o możliwości odbioru węgla będziecie Państwo otrzymywać telefonicznie z Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

7. Węgiel z w/w składu będzie można odebrać osobiście lub zamówić dostawę do domu
w firmie, która go dystrybuuje za dodatkową opłatą.  

8. Jeśli osoba nie będzie mogła odebrać węgla osobiście może upoważnić osobę trzecią.

Załączniki:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa - pdf - pobierz

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa - docx - pobierz

Procedura zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz

Blankiet wpłaty - pobierz