Wiadomości - Aktualności

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 września 2019 r.

Dodał: Bartek Data: 2019-09-17 14:51:07 (czytane: 492)

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Opatowiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:

§ 1
W dniu 19.09.2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3.
§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


                                                                                                  Komisarz Wyborczy w Kielcach II
                                                                                                              /-/ Rafał Adamczyk

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ponad 80 tys zł. na nowoczesne pracownie informatyczne w szkołach naszej gminy

Szkoła Podstawowa w Opatowcu i Szkoła Podstawowa w Krzczonowie otrzymały nowe wyposażenie pracowni informatycznych....