Wiadomości - Aktualności

Duże wsparcie z Funduszu Solidarnościowego dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2023-02-21 13:14:05 (czytane: 689)

W dniu 21 lutego 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację przez Gminę Opatowiec, resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Opatowiec w tym roku na realizację tego zadania pozyskała środki w wysokości 626 371,80 zł. Otrzymane dofinasowanie pokryje całkowity koszt realizacji zadania.

Dzięki pozyskanym środkom osoby niepełnosprawne otrzymają bezpośrednią pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz  wsparcie w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Planowana pomoc zostanie przyznana dla 20 mieszkańców naszej Gminy.

W poprzednich latach Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 644 487,00 zł:

·       w 2021 r. – 137 292,00 zł, wsparcie otrzymało 8 osób niepełnosprawnych,

·      w 2022 r. – 507 195,00 zł, wsparcie otrzymało 20 osób niepełnosprawnych.

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania do Programu  dostępne są pod nr.  tel.  41 352 70 50.

 

Jarosław Naporowski

328294301_519515843422699_7777328338895593017_nres.jpg