Wiadomości - Aktualności

Afrykański pomór świń (ASF) ważne informacje dla rolników

Dodał: Bartek Data: 2021-07-30 12:20:17 (czytane: 2151)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 20 lipca 2021 r. powiat kazimierski został zaliczony do obszaru objętego ograniczeniami I kolor niebieski zgodnie z Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 20 lipca 2021 r. powiat kazimierski został zaliczony do obszaru objętego ograniczeniami I  kolor niebieski zgodnie z Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego  (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

1. Na terenie obszaru ochronnego istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świń w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku podejrzenia ASF u świń należy:

  1. Zgłosić wszelkie niepokojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
  2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
  3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
  4. Uniemożliwić osobą postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

2. Wraz z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dotyczące zasad przemieszczeń świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń, przekazuję następujące wytyczneWobec gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

…………………………………………………………………………………………………………..

Ubój gospodarczy na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami I ( strefa niebieska)

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie powiatu kazimierskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej przedstawia schemat postępowania przy uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:
 
1. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.
 
2. W przypadku uboju trzody chlewnej w gospodarstwach objętych ograniczeniami I dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że:

  • świnie utrzymywane były w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem;
  • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii;
  • mięso pozyskane w wyniku tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez lekarza weterynarii.

Zgodnie z przepisami IRZ właściciel zwierzęcia ma 2 dni na wyrejestrowanie świni w  centralnej bazie danych ARIMR.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu mińskiego to: lek. wet. Henryk Mróz, lek. wet.  Robert Maj, lek. wet. Mariusz Zieliński, lek. wet. Paweł Wojas, lek. wet.  Zbigniew Przęzak

Załącznik:

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Zalacznik_26072021.pdf)

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór do Klubu Seniora w Kocinie

...