Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2019-06-07 14:01:33 (czytane: 752)

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 10ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 maja 2019 r.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5. Debata nad raportem o stanie Gminy Opatowiec za 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Sprawy różne.

10. Zapytania i interpelacje.

      11. Zamknięcie obrad.      
                                               

                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      

                                                                                                        Henryk  Kryca