Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2019-04-25 15:04:03 (czytane: 951)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 10ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2019 r.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2018 rok na terenie Gminy Opatowiec.

6.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Opatowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

7.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu za 2018 rok.

8.    Przyjęcie informacji dot. ‘’Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Opatowiec’’.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2019 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania
    i
    odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
    jak również tryb ich pobierania.
  4. Sprawy różne.

15.  Zapytania i interpelacje.

16.  Zamknięcie obrad.                                                                  

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       

                                                                                                   Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...