Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Bartek Data: 2021-05-08 09:39:30 (czytane: 133)

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że na konta bankowe rolników zostały przekazane środki finansowe z pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Podczas naboru wniosków w marcu 2021 r. dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec wydał 368 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 293 041.25 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w marcu 2021 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 665,099 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 293 041,25 l
  • kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 422 959,70 zł
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 293 041,25zł
  • średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – 1 881.66

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowa wiata przystankowa w Kęsowie

W miejscowości Kęsów w ostatnich dniach kwietnia, zamontowano nową wiatę przystankową. Zastąpiła ona starą zniszczoną wiatę, która...