O nas


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 16.

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. (41) 35-27-050

tel. kom.: 607 818 853
e-mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Kierownik
mgr Jarosław Naporowski
tel. 413527050

p.o. Główny Księgowy
mgr Karolina Chałon
tel. 413527050

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, pomoc materialna uczniom
Podinspektor
mgr Agata Półtorak
tel. 413527050

Starszy pracownik socjalny
Sylwia Błaszkiewicz
tel. 413527050

Pracownik socjalny
mgr Monika Chlebica
tel. 413527050

Asystent rodziny
mgr Renata Wnęk
tel. 413527050

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
Anna Kaleta

Inspektor Danych Osobowych
Ireneusz Grzyb
e - mail: iodo.mopsopatowiec@gmail.com
tel.: 733 119 800