Wiadomości - Aktualności

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Dodał: Bartek Data: 2021-05-13 13:41:47 (czytane: 286)

W dniu 13 maja 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę na dofinansowanie programu wspierającego osoby niepełnosprawne. Przy podpisaniu umowy obecny był Senator RP Krzysztof Słoń.

Gmina Opatowiec pozyskała na ten cel blisko 140 tys. złotych. Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

a

kielce2021asystentres.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowa wiata przystankowa w Kęsowie

W miejscowości Kęsów w ostatnich dniach kwietnia, zamontowano nową wiatę przystankową. Zastąpiła ona starą zniszczoną wiatę, która...