Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dodał: Bartek Data: 2018-07-31 14:03:38 (czytane: 576)

Wójt Gminy Opatowiec informuje o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolniczej.

Od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. można składać wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który będą zwracane pieniądze.


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Oświadczenie wydzierżawiającego


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...