Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dodał: Bartek Data: 2018-01-26 10:15:42 (czytane: 976)

Wójt Gminy Opatowiec informuje o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolniczej.

od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. można składać wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,

od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. można składać wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który będą zwracane pieniądze.

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Oświadczenie wydzierżawiającego


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu

W dniu 19 stycznia 2018 r. w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu....