Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dodał: Bartek Data: 2017-07-20 15:09:57 (czytane: 698)

Wójt Gminy Opatowiec informuje o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolniczej.

Od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. można składać wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który będą zwracane pieniądze.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie wydzierżawiającego 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszam na Sesje Rady Gminy Opatowiec

...