Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dodał: Bartek Data: 2023-01-27 08:05:25 (czytane: 1378)

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

 

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

3 - 28 kwietnia 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku większej ilości faktur dla czytelności wniosku prosimy o wypełnienie załącznika „Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dokumenty do pobrania:

Procedura akcyza

Wzór wniosku - edytowalny

Oświadczenie wydzierżawiającego

Zestawienie dołączonych faktur VAT

Klauzula RODO i oświadczenie

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu wnioski o wypłatę...