Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Bartek Data: 2020-04-30 14:45:34 (czytane: 416)

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że na konta bankowe rolników zostały przekazane środki finansowe z pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Podczas naboru wniosków w marcu 2020 r. dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec wydał 376 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 284 221,68 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w marcu 2020 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 682,51 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 284 221,68 l
  • kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 424 116,70 zł
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 284 221,68zł
  • średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – 1 862,19

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca terminu wydawania paczek żywnościowych

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w sprawie terminu wydawania paczek żywnościowych....