Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Radek Data: 2022-04-28 15:07:49 (czytane: 915)

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że na konta bankowe rolników zostały przekazane środki finansowe z pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Podczas naboru wniosków w marcu 2022 r. dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec wydał 363 decyzje, przyznając tym samym zwrot części w/w podatku, na łączną kwotę 293 381.03 zł.
Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2022 roku:

  •     powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 618,3623 ha
  •     ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 293 381,0300 l
  •     kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 465 666,25 zł
  •     kwota do wypłaty wg wniosków – 293 381,03zł
  •     średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – 1691,16

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowe wiaty przystankowe w gminie Opatowiec

Wymieniono dwie wiaty przystankowe – przy drodze gminnej w miejscowości Charbinowice oraz przy drodze powiatowej w miejscowości...