Wiadomości - GOPS

Zmiany do wytycznych - POPŻ Podprogram 2020. Przedłużony termin wydawania skierowań.

Dodał: Radek Data: 2020-12-03 07:43:32 (czytane: 1098)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020.

W dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł
- w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł.

Mieszkańcy Gminy Opatowiec, którzy nie zostały zakwalifikowani do w/w Programu, a są zainteresowani pomocą w formie  paczek żywnościowych  mogą zgłaszać się do 16.12.2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowcu w  celu wydania skierowania.

Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza w/w  kryterium dochodowego

Kwalifikacja do Programu będzie odbywać się w formie zdalnej, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym pod numerem: 41 352 70 50.

W uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, kwalifikacja może zostać przeprowadzona w siedzibie MOPS, w miejscu odpowiednio do tego przygotowanym.

 

popz2020.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...