Zasada - Złotówka za Złotówkę


Zasada - Złotówka za Złotówkę  

Dzięki tej zasadzie  przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.
Jeżeli zostanie przekroczony  próg dochodowy o złotówkę, 20 zł, 30 zł, to o tą kwotę zostanie pomniejszony zasiłek rodzinny.