Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”

Wsparcie na przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2021-2027 dla LGD Perły Ponidzia! ...