Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2020-08-13 16:15:47 (czytane: 655)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 21 sierpnia 2020 r. (piątek) godz. 9ºº w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniach 30 czerwca  i 17 lipca 2020 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatowiec a Powiatem Kazimierskim w sprawie realizacji wspólnie projektu pod nazwą ,,Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu kazimierskiego’’.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec, w   roku szkolnym 2020/2021.
9.    Sprawy różne.
10.  Zapytania i interpelacje.
11.  Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej   
                                                                                 Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...