Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2019-12-23 13:07:51 (czytane: 433)

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

 Porządek sesji:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 10 grudnia 2019 roku.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2019.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej i Rady Miejskiej za rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

12. Sprawy różne.

13. Zapytania i interpelacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                  Henryk Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...