Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2019-11-08 15:21:54 (czytane: 461)

W dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 11ºº w Domu Kultury w Opatowcu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 września 2019 r.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Informacja o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

6.      Informacja o działalności Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Bibliotek Publiczna w Opatowcu.

7.      Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatowiec za I półrocze 2019 roku.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2019 r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2019-2037.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.’’

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Opatowiec, a powiatem buskim w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny transportu
i opieki.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/3/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.

15.  Sprawy różne.

16.  Zapytania i interpelacje.

17.  Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      

                                                                                                        Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...