Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesje Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2019-02-05 14:23:49 (czytane: 503)

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 9ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 9ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 23 stycznia 2019 roku.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2019 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
    w Opatowiec na 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2019 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażania zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki.

10.  Sprawy różne.

11.  Zapytania i interpelacje.

12.  Zamknięcie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      

                                                                                                 Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ferie w Bibliotece

Ferie to czas odpoczynku od nauki, czas zabawy i spędzania wolnego czasu zgodnie z własnymi zainteresowaniami. ...