Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2020-06-23 15:32:49 (czytane: 582)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 11 ºº w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 maja 2020 r.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Debata nad raportem o stanie Gminy Opatowiec za 2019 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

12.  Sprawy różne.

13.  Zapytania i interpelacje.

14.Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                        Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie

Nowy piec CO w szkole w Krzczonowie...