Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2020-02-13 13:32:55 (czytane: 395)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 20 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 10ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 

1.   Otwarcie.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniu 30 grudnia 2019 r. oraz 13 stycznia 2020 r.

4.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Opatowcu na 2020 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Opatowcu na 2020 rok

7.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec, w roku szkolnym 2019/2020.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.

13.  Sprawy różne.

14.  Zapytania i interpelacje.

15.  Zamknięcie obrad.                                                                              

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca terminu wydawania paczek żywnościowych

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w sprawie terminu wydawania paczek żywnościowych....