Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Dodał: Radek Data: 2020-11-18 15:15:28 (czytane: 451)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 26 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 11ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec przy ulicy Rynek 3 w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 12 listopada 2020 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.
10.    Sprawy różne.
11.    Zapytania i interpelacje.
12.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk  Kryca


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...